.

anonymný dotazník

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Aký je váš vek

Vyberte jednu odpoveď
2

Pohlavie

Vyberte jednu odpoveď
3

Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Vyberte jednu odpoveď
4

Máte psychický náročnú prácu?

Vyberte jednu odpoveď
5

Pociťujete obdobie psychickej záťaže, úzkosť alebo stres?

Vyberte jednu odpoveď
6

Máte fyzicky náročnú prácu?

Vyberte jednu odpoveď
7

Užívate antidepresíva?

Vyberte jednu odpoveď
8

Trápi vás pískanie alebo šumenie v ušiach?

Vyberte jednu odpoveď
9

Trpíte sťaženým otváraním úst?

Vyberte jednu odpoveď
10

Všimli ste si, že zatínate alebo triete zuby o seba?

Vyberte jednu odpoveď
11

Mali ste niekedy zlomený zub alebo prasknutý zub, čo mohlo byť spôsobené vyššie spomenutým zatínaním zubov?

Vyberte jednu odpoveď
12

Zaznamenali ste častejšiu bolesť hlavy v spánkovej oblasti?

Vyberte jednu odpoveď
13

Pociťujete neobvykle zvýšenú citlivosť na studené alebo teplé podnety pri konzumácii?

Vyberte jednu odpoveď
14

Pociťujete rannú stuhnutosť žuvacích svalov?

Vyberte jednu odpoveď
15

Pociťujete bolesť v čeľustno-sánkovom kĺbe?

Vyberte jednu odpoveď
16

Postrehli ste nejaké zvukové zmeny v mieste čeľustno-sánkového kĺbu?

Vyberte jednu odpoveď

Ďakujem za vyplnenie dotazníka :)