Postoje pedagogů v mateřské škole k dětem s obezitou

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Spustit dotazník teď