.

Analýza potrieb cieľových skupín interkultúrnej kompetencie

Dobrý deň, venujte prosím 5 minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Tento dotazník je súčasťou univerzitného projektu: Podpora integračných služieb pre zahraničných výskumníkov, vysokoškolských učiteľov, študentov a jazykového vzdelávania zamestnancov vysokých škôl.Zabezpečené
1

Som

Vyberte jednu odpoveď
2

Vyberte vašu vekovú kategóriu

Vyberte jednu odpoveď
3

Som

Vyberte jednu odpoveď
4

Vyberte aké typy konfliktov najčastejšie riešite v súvislosti so zahraničnými študentmi, výskumníkmi, pracovníkmi, hosťami

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
5

Ktoré z nasledovných možností, by Vám najviac pomohli pri komunikácii/práci s inými kultúrami?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
6

Uveďte, ktoré aspekty pri práci s inými kultúrami, národnosťami, medzinárodnými študentmi a medzinárodnými pracovníkmi Vám najviac prekážajú - spôsobujú diskomfort pri práci: