.

Dotazník o stomiích

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Myslíte si, že se stomií nedá koupat?

Vyberte odpověď, která nejvíce odpovídá vašemu názoru.
2

Jak byste ohodnotili informovanost veřejnosti o stomiích?

Ohodnoťte informovanost veřejnosti s použitím 10ti bodové stupnice, kde 1 znamená neinformovaný a 10 znamená velmi informovaný.
3

Co je pro vás stomie?

Napište svoji odpověď do pole níže.
4

Máte někdy osobní zkušenost s osobou s stomií?

Vyberte jednu z možností.
5

Myslíte si, že je důležité informovat veřejnost o stomiích?

Vyberte odpověď, která nejvíce odpovídá vašemu názoru.
6

Znáte někoho, kdo trpí stomií?

Vyberte jednu z možností.
7

Jak se díváte na problematiku stomií ve společnosti?

Ohodnoťte vaše pohled s použitím 10ti bodové stupnice, kde 1 je negativní a 10 je pozitivní.
8

Jakou má stomie podle vás společenskou akceptaci?

Napište svoji odpověď do pole níže.
9

Máte základní znalosti o péči o stomii?

Vyberte jednu z možností.
10

Jaký má podle vás vliv stomie na kvalitu života postiženého?

Ohodnoťte vliv stomie na život s použitím 10ti bodové stupnice, kde 1 je velmi negativní a 10 je velmi pozitivní.