.

Potřeby škol v oblasti moderních didaktických metod - dotazník

Vážené paní ředitelky, páni ředitelé,


Městská část Praha 1 realizuje od února 2024 projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je mapování potřeb škol a společné plánování rozvoje vzdělávání.

Obracíme se proto na Vás s prosbou o vyplnění následujícího krátkého dotazníku, zkoumajícího potřeby škol v oblasti využívání moderních didaktických metod. Svou odpověď odešlete prosím v termínu do 14. 6. 2024.

Váš názor a Vaše zkušenosti jsou pro nás velmi cenné. Pomůžete nám tak lépe zacílit aktivity projektu podle reálných potřeb škol.


S poděkováním a přáním krásného dne

Realizační tým projektu


Zabezpečeno
1

Jméno školy za kterou dotazník vyplňujete:

2

Která z didaktických forem ve Vaší škole v současnosti převažuje?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
3

* Prosím, pokud jste v předchozí otázce zvolily odpověď jiná, specifikujte blíže využívanou metodu:

4

Která forma hodnocení ve Vaší škole v současnosti převažuje?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
5

* Prosím, pokud jste v předchozí otázce zvolily odpověď jiné, specifikujte blíže využívanou formu hodnocení:

6

V čem je Vaše škola specifická v oblasti didaktiky a vyučovacího procesu?

7

Jaké didaktické formy byste chtěli (potřebovali) ve Vaší škole využívat a rozvíjet?

8

Jaké přínosy využití dalších (nových) didaktických forem očekáváte?

9

S jakými překážkami se setkáváte při využití moderních didaktických forem?

10

V čem konkrétně byste se chtěli (potřebovali) v oblasti využití moderních didaktických forem posunout? (Co byste potřebovali změnit?)

11

Jaké mohou být negativní důsledky aplikace moderních didaktických forem ve Vaší škole?

12

Jakou podporu bystu uvítali z projektu MAP IV? Prosím, označte Váš zájem o jednotlivé formy podpory z projektu MAP IV na stupnici od 1 do 5. (1 - nejmenší zájem; 5 - největší zájem)

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
13

* Prosím, pokud jste v předchozí otázce volili odpověď jiné, specifikujte blíže požadovanou formu podpory z projektu MAP IV:

14

Prosím uveďte konkrétní jména inspirativních učitelů z Vaší školy, kteří jsou motivovaní pro nové výukové metody, nebojí se změn, pracují nad rámec nezbytných povinností a jsou příkladem pro ostatní: