Evaluering av varslingshjelpemidler

Vi er tre masterstudenter på linjen Human-Computer Intercation på Høyskolen Kristiania som ønsker å undersøke hvordan man kan utnytte ulike former for interaksjon for å lage brukervennlige produkter som svarer til ekte brukerbehov. I denne undersøkelsen ønsker vi å kartlegge brukervennligheten til varslingssystemer for brukergruppen døve- og hørselshemmede. 


Vi setter pris på at du tar deg tid til å svare på undersøkelsen!Start undersøkelsen nå
Personopplysningsvern | Det er enkelt og gratis å lage en undersøkelse | © Survio 2023