Evaluatie werking overlegorganen

Beste bestuursleden, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen. Deze zelfevaluatietool is gebaseerd op een vragenlijst van Guberna waarmee we dieper ingaan op onder meer de organisatie, structuur, rollen en dynamieken binnen het bestuursorgaan en het dagelijks bestuur. De vragenlijst blijft beschikbaar tot en met 30 april 2024.

Enquête starten