.

Kvalita života pacienta so stómiou

Vážení respondenti, 

moje meno je Lucia Jurkechová a v rámci vytvárania mojej diplomovej práce na tému "Kvalita života pacienta so stómiou" som si pre Vás pripravila nasledovný dotazník.

Dotazník je anonymný, pozostáva z 33 jednoduchých otázok a jeho vyplnenie Vám zaberie pár minút. Údaje z neho budú použité výlučne pre vypracovanie mojej diplomovej práce. 

Prosím Vás, aby ste na otázky odpovedali úprimne a pravdivo.  

Ďakujem veľmi pekne za Váš čas. 

Zabezpečené
Kvalita života pacienta so stómiou
1

Pohlavie

Vyberte jednu odpoveď
2

Vek

Použite iba číslice
3

Rodinný stav

Vyberte jednu odpoveď
4

Zamestnanie

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
5

Ak ste invalidný dôchodca je to v dôsledku stómie?

Vyberte jednu odpoveď. Ak nie ste invalidný dôchodca preskočte otázku.
Kvalita života pacienta so stómiou
6

Aký druh stómie máte?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
7

Aký typ stómie máte?

Vyberte jednu odpoveď
8

Ako dlho máte stómiu?

Vyberte jednu odpoveď
9

V dôsledku akého ochorenia/okolností máte vytvorenú stómiu?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
10

Máte/mali ste niektoré z nasledujúcich zdravotných komplikácií v súvislosti s vašou stómiou?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
11

Aké typy pomôcok používate?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
12

Máte dostatočný počet a druh pomôcok na starostlivosť o stómiu hradený zo zdravotného poistenia?

Vyberte jednu odpoveď
13

S kým najčastejšie konzultujete vaše ťažkosti, problémy, otázky ohľadom stómie a životného štýlu?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
Kvalita života pacienta so stómiou
14

Keď sa vrecko naplní, znervózniem

Vyberte 1 odpoveď
15

Mám obavy, že sa vrecko uvoľní

Vyberte jednu odpoveď
16

Pociťujem potrebu vedieť, kde sú najbližšie toalety

Vyberte jednu odpoveď
17

Mám obavy, že vrecko môže zapáchať

Vyberte jednu odpoveď
18

Mám obavy o zvuky vychádzajúce zo stómie

Vyberte jednu odpoveď
19

Počas dňa musím odpočívať

Vyberte jednu odpoveď
20

Moje stomické vrecko obmedzuje výber oblečenia, ktoré môžem nosiť

Vyberte jednu odpoveď
21

Počas dňa sa cítim unavený/á

Vyberte jednu odpoveď
22

Kvôli stómií sa cítim sexuálne nepríťažlivý/á

Vyberte jednu odpoveď
23

V noci zle spím

Vyberte jednu odpoveď
24

Mám obavy, že vrecko šuští

Vyberte jednu odpoveď
25

Cítim rozpaky zo svojho tela kvôli stómií

Vyberte jednu odpoveď
26

Bolo by pre mňa ťažké zostať celú noc mimo domova

Vyberte jednu odpoveď
27

Je ťažké zakryť skutočnosť, že nosím vrecko

Vyberte jednu odpoveď
28

Mám obavy, že môj stav je príťažou pre ľudí v mojej blízkosti

Vyberte jednu odpoveď
29

Vyhýbam sa blízkemu fyzickému kontaktu s mojimi priateľmi

Vyberte jednu odpoveď
30

Kvôli mojej stómii je pre mňa ťažké byť s inými ľuďmi

Vyberte jednu odpoveď
31

Bojím sa zoznamovania s novými ľuďmi

Vyberte jednu odpoveď
32

Cítim sa osamelo, aj keď som s inými ľuďmi

Vyberte jednu odpoveď
33

Mám obavy, že moja rodina sa v mojej prítomnosti cíti nepríjemne

Vyberte jednu odpoveď