Mezigenerační vzdělávání ve firmách v oblasti digitalizace

Dobrý den, jsem studentkou Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. Tento dotazník je prováděn v rámci sběru dat pro mou bakalářskou práci na téma "Mezigenerační vzdělávání ve firmách v oblasti digitalizace". Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Dotazník je anonymní a výsledky budou zahrnuty pouze v mé bakalářské práci. 

Spustit dotazník teď