.

Dotazník pro nové zaměstnance

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Dotazník pro nové zaměstnance
1

Jak se cítíte ve firmě po prvním týdnu?

Vyberte jednu možnost, která nejlépe popisuje vaše pocity.
2

Hodnocení prvního dojmu z pracovního prostředí

Ohodnoťte pracovní prostředí pomocí škály od 1 do 10.
3

Jaká byla vaše první pracovní výzva?

Popište krátce, jaká konkrétní výzva vás čekala na začátku zaměstnání.
4

Jaké jsou vaše očekávání od budoucí spolupráce?

Napište nám, jaké máte očekávání a naděje ohledně budoucího pracovního prostředí.
5

Preference ohledně týmové spolupráce

Prosím vyberte možnost, která nejlépe popisuje vaše preference při týmové práci.
6

Jak jste spokojeni s průběhem účinné integrace do kolektivu?

Proveďte hodnocení od 1 do 5, kde 1 znamená 'Velmi nespokojen/a' a 5 'Velmi spokojen/a'.
7

Jakým způsobem byste si přáli zlepšit onboarding proces nových zaměstnanců?

Napište nám, co byste změnili nebo vylepšili na současném procesu vítání nových členů týmu.
8

Jakých aktivit byste si cenili pro teambuilding?

Zde můžete uvést příklady aktivit, které byste si přáli zařadit do budoucího plánu teambuildingových akcí.
9

Zda se vám něco zdá na pracovním prostředí zlepšitelné?

Prosím, napište nám o jaké aspekty se jedná a jaké změny byste zde uvítali.
10

Zaujaly vás dosavadní firemní benefity?

Ohodnoťte zda vás ansávšer zmuch zaujaly dosavadní firemní benefity