Spoločensky zodpovedne podnikanie

Dobrý deň, volám sa Janka Polyaková študujem na SOŠ obchodu a služieb v Rožňave. Robím maturitnú prácu na tému ,,Spoločensky zodpovedné podnikanie" (často označované skratkou SZP) je koncept, ktorý sa týka toho, ako firmy integrujú spoločenský záujem do svojich aktivít. Ide o to, aby podnikanie prinášalo prospech nielen akcionárom a zamestnancom, ale aj širšej spoločnosti a životnému prostrediu. Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka, vopred ďakujem.

Spustiť dotazník