Ankieta dla mieszkańców gmin członkowskich SSS-LGD

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania prowadzi badanie ewaluacyjne, które ma na celu pozyskanie opinii o efektach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i wsparcia realizowanego za pośrednictwem LGD ze środków PROW 2014-2020. Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania LGD do udziału w badaniu. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu i zrealizować badanie ewaluacyjne oceny wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy

Wszelkich wyjaśnień udziela biuro LGD mail: biuro@ssslgd.pl

Rozpocznij ankietę teraz