.

Integrace a Inkluze

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Integrace a Inkluze
1

Znáte pojem integrace a inkluze?

Vyberte jednu odpověď
2

Souhlasíte s inkluzí ve školství?

Vyberte jednu odpověď
3

Je inkluze za stávajících nastavených podmínek přínosem pro děti s potřebou podpůrných opatření?

Vyberte jednu odpověď
4

Myslíte si, že je pro správnou inkluzi důležitý asistent pedagoga?

Vyberte jednu odpověď