Ocena jakości życia i samoocena pacjenta po laryngektomii

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Jestem studentką 2 roku studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższy zestaw pytań.

Badania służą celom wyłącznie naukowym i są w pełni anonimowe. Prowadzę je w ramach realizacji tematu pracy magisterskiej związanej z oceną jakości życia pacjentów po laryngektomii.

Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety,

Sara Świątczak

Rozpocznij ankietę teraz