ZVLÁDÁNÍ PROBLEMATICKÝCH SITUACÍ STUDENTY VE VÝUCE NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A ZPŮSOBY JEJICH ŘEŠENÍ UČITELI

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Spustit dotazník teď