Stoomsleepboot De Noordzee enquete

Beste respondent,

Dank u voor het deelnemen aan deze enquête. Uw mening is cruciaal voor ons streven om de stoomsleepboot De Noordzee effectief onder de aandacht te brengen bij organisatoren van (maritieme) evenementen.

Wie is S.S.T De Noordzee? Stoomsleepboot de Noordzee is een sleepboot die op stoom werkt en vooral actief is in de maritieme sector, in Nederland. Het is zowel een historische als een operationele sleepboot. Deze boot kan gebruikt worden voor evenementen voor uw bedrijf, wij willen graag weten hoe u hier over denkt. 

Door uw feedback kunnen we beter begrijpen wat u belangrijk vindt bij het organiseren van evenementen en onze communicatiestrategie hierop afstemmen.

Dank u wel voor uw tijd en bijdrage.


Enquête starten