Odesílám Dotazník...

Fanfiction Translation

.

Tento dotazník je určen každému, kdo překládá nebo překládal fanfiction (dále v dotazníku jako fanfikce) do češtiny či slovenštiny (a je tedy rodilý mluvčí češtiny nebo slovenštiny).

Odpovědi poslouží jako podklad pro mou diplomovou práci Fanfiction Translation zpracovávanou na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Dotazník je zcela anonymní. Jeho vyplnění zabere max. 30 minut.

DŮLEŽITÉ 1: Dotazník je určen současným i bývalým překladatelům. Některé otázky jsou proto formulovány v přítomném i minulém čase.

DŮLEŽITÉ 2: Odpovědi či jejich části mohou být v diplomové práci citovány. Z případných citací vynechám veškeré údaje, které by mohly umožnit osobní identifikaci.

S dotazy či připomínkami se obracejte na ikrombholzova zavinac seznam cz

Odpovědi se sbírají do 10. března 2018.

Za vyplnění všem moc děkuji, Iva Krombholzová

nebo stiskněte Enter

Uveďte prosím svůj věk

50

Uveďte prosím svoje pohlaví

Jste aktivní překladatel fanfikcí, nebo už se překládání delší dobu nevěnujete?

Ve kterém věku jste přibližně s překládáním fanfikcí začali?

50

Uveďte prosím přibližný věk, kdy jste aktivně překládali, ve formátu OD – DO:

50

Máte vysokoškolské vzdělání v jazykovém oboru? (můžete zvolit více možností)

50

Živíte se překládáním (na plný úvazek či příležitostně)?

Ovlivnilo nějak překládání fanfikcí vaši volbu studijního oboru nebo profesního zaměření?

500

Ze kterého jazyka překládáte nebo jste překládali fanfikce?

50

Věnujete nebo věnovali jste se kromě překládání fanfikcí ještě jiným fanouškovským překladům? (můžete zvolit více možností)

50

Proč se věnujete / proč jste se věnovali překladům fanfikcí?

500

Píšete či psali jste kromě překladů také svoje vlastní fanfikce?

Ze kterých fandomů nejčastěji překládáte nebo jste nějčastěji překládali?

500

Máte či měli jste ve fanfiction komunitě oblíbené autory, které rádi překládáte nebo které jste rádi překládali? Pokud ano, proč jste si vybrali zrovna tyto autory?

500

Jak hledáte nebo jak jste hledali fanfikce k překladu? (můžete zvolit více možností)

50

Máte nebo měli jste pro překlady fanfikcí betareadera?

500

Dostáváte nebo dostávali jste od čtenářů komentáře ohledně toho, jak je fanfikce přeložená?

Jsou nebo byly pro Vás komentáře týkající se toho, jak je fanfikce přeložená, důležité?

500

Děláte nebo dělali jste betaread pro jiné překlady?

Snažíte se nebo snažili jste se v překládání nějak sebevzdělávat? Vyhledáváte nebo vyhledávali jste rady a tipy?

500

Cokoliv dalšího, co Vás k tématu napadá (nepovinné)

500

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Udělejte si svůj vlastní. Snadno a zcela zdarma!

Pro snadný start využijte více než hotových 100 vzorů
Vytvořte si dotazník, který funguje i na mobilech
Získejte rychle cenné odpovědi na různé otázky
Vytvořit dotazník

Copyright © ‎2012-2017 Survio. 2012 - 2018 Survio. Všechna práva vyhrazena.