UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Istota wydolności fizycznej w pracy ratownika medycznego

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Jestem studentką Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie i studiuję ratownictwo medyczne. Piszę pracę licencjacką, której tematem jest "Istota wydolności fizycznej w pracy ratownika medycznego". Dlatego też zwracam się do Pana/Pani z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety celem uzyskania opinii na ten powyższy temat. Ankieta jest anonimowa i będzie wykorzystana tylko dla potrzeb mojej pracy. Bardzo proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety.

1 Płeć :
Wymagana odpowiedź

2 Wiek
Wymagana odpowiedź

3 Staż pracy
Wymagana odpowiedź

4 Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

5 Wielkość miejsca zamieszkania :
Wymagana odpowiedź

6 Województwo
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

7 Co skłoniło Pana/Panią do wyboru zawodu ratownika medycznego ?
Wymagana odpowiedź

8 Ilu pracodawców Pan/Pani posiada ?
Wymagana odpowiedź

9 Czy pracuje Pan/Pani w prywatnej firmie, np. FALCK czy w instytucji państwowej ?
Wymagana odpowiedź

10 Dla osób, które zaznaczyły "pracuję w 2 miejscach lub więcej". Czy kiedykolwiek kończyłeś dyżur i za chwilę jechałeś na drugi ?

11 Jaka była najkrótsza przerwa pomiędzy dwoma dyżurami ? Podaj w godzinach
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

12 Ile godzin tygodniowo pracuje Pan/Pani we wszystkich miejscach pracy?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

13 Czy uważa Pani/Pani, że w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego występuje dyskryminacja kobiet ? Jeśli tak, to w jakim obszarze bądź w jakim zakresie ukazuje się dyskryminacja ?
Wymagana odpowiedź

14 Czy uważa Pan/Pani, że sprawność fizyczna kobiet może stanowić pewną barierę w zawodzie ratownika medycznego?
Wymagana odpowiedź

15 Gdzie Pan/Pani pracuje ? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

16 Jakie przyczyny wezwań zespołów ratownictwa medycznego dominują w twojej pracy zawodowej ? Zaznacz najczęstszą przyczynę wezwań.
Wymagana odpowiedź

17 Ile razy w przeciągu 1 roku, zdarzył się Panu/Pani wyjazd do NZK ? (pracując zarówno w SOR jak i w zespołach wyjazdowych)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

18 W ilu skutecznych resuscytacjach w przeciągu 1 roku brał/a Pan/Pani udział ? (np., jako ratownik kierowca bądź "trzeci" ratownik w zespole S)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

19 Ile skutecznych resuscytacji prowadził/a Pan/Pani w pracy w przeciągu 1 roku ? (np., jako kierownik zespołu)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

20 Ile najdłużej trwała resuscytacja, którą Pan/Pani prowadził/a (sam/sama) ?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

21 Jakie czynniki mają wpływ na Pana/Pani organizm i sprawiają, że szybciej się męczysz podczas prowadzenia resuscytacji ? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

22 Czy korzystał/a Pan/Pani w pracy z urządzenia do kompresji klatki piersiowej typu LUCAS CPR ?
Wymagana odpowiedź

23 Jeśli tak, to gdzie ta pompa jest dostępna ? (proszę o wpisanie stacji pogotowia oraz typu ambulansu)

Pozostało 250 znaków

24 Czy kiedykolwiek odczuwał/a Pan/Pani dolegliwości bezpośrednio po dyżurze ? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

25 Czy przebył Pan/Pani jakieś choroby bądź choruje ?
Wymagana odpowiedź

26 Czy doznał Pan/Pani kiedykolwiek urazu z powodu złego użytkowania sprzętu medycznego bądź wypadku komunikacyjnego w pracy ?
Wymagana odpowiedź

27 Jeśli tak, to proszę wpisać jakiej części ciała był to uraz ?

Pozostało 250 znaków

28 Jak zwykle relaksuje się Pan/Pani po dyżurze ? (proszę wpisać)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

29 Czy uprawia Pan/Pani jakiś sport ? Jeśli tak to jaki ? (można wymienić kilka)
Wymagana odpowiedź

30 Jak często uprawia Pan/Pani sport ? (dotyczy osób, które uprawiają sport)

31 Gdzie najchętniej lub najczęściej Pan/Pani ćwiczy ?

32 Czy często sięga Pan/Pani po wspomagacze takie jak napoje energetyczne ?
Wymagana odpowiedź

33 Czy pali Pan/Pani papierosy ?
Wymagana odpowiedź

34 Jeśli pali Pan/Pani papierosy to jak długo i ile sztuk dziennie Pan/Pani wypala?

Pozostało 250 znaków

35 Czy pije Pan/Pani alkohol (piwo, wino, wódka) ?
Wymagana odpowiedź

36 Czy jada Pan/Pani fast foody ?
Wymagana odpowiedź