Autyzm

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w ankiecie.


Celem badania jest sprawdzenie opinii respondentów na temat dorosłych osób ze spektrum autyzmu.


Uzyskane informacje z ankiety posłużą do rozwinięcia pracy magisterskiej pt.: "Wsparcie terapeutyczne osób dorosłych ze spektrum autyzmu o niskim funkcjonowaniu na przykładzie Fundacji "Pomóż mi żyć"."


Ankieta jest anonimowa, a udział w niej jest dobrowolny.


Kwestionariusz składa się z 23 pytań.


Z wyrazami szacunku 

Joanna Wysiecka


Rozpocznij ankietę teraz