Průzkum spokojenosti uživatelů knihovny

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Pokud nenaleznete v nabízených možnostech správnou odpověď, dopište ji prosím na konec dotazníku, kde je prostor pro připomínky a náměty.

Jak často navštěvujete prostory knihovny?

Jak často využíváte webovou stránku knihovny?

Knihovnu a její služby využíváte pro:

Jak vám vyhovuje provozní doba knihovny?

Jak by vám vyhovovala provozní doba knihovny? Popište prosím své připomínky a náměty.

Zbývá 1500 znaků

Jak jste spokojen/a s nabídkou fondu knihovny?

velmi spokojen/a
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
Beletrie
Odborná literatura
Časopisy

Máte nějaké připomínky či náměty k fondu knihovny? Sdělte nám je prosím.

Zbývá 1500 znaků

Umožňují Vám internetové stránky knihovny bez problémů nalézat informace o knihovních fondech a službách knihovny?

Jaké informace na internetových stránkách obvykle nemůžete nalézt?

Zbývá 1500 znaků

Jste spokojen/a s prostory knihovny?

velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
ani spokojen/a, ani
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
Velikost knihovny
Kvalita prostor
Sociální zázemí knihovny
Technické vybavení

Máte nějaké připomínky či náměty k prostorům knihovny? Prosím napište nám je.

Zbývá 1500 znaků

Souhlasíte s následujícími výroky o zaměstnancích knihovny?

určitě souhlasím
spíše souhlasím
ani souhlasím, ani n
spíše nesouhlasím
určitě nesouhlasím
nevím, nemohu odpově
Pracovníci knihovny jsou vstřícní
Pracovníci knihovny mají dostatečnou úroveň odborných znalostí, aby mohli odpovídat na Vaše dotazy

Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou?
Povinná odpověď

Jste:

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Jste:

Máte jakékoliv připomínky či náměty, které by podle Vás mohly přispět ke zlepšení služeb naší knihovny? Napište je prosím zde:

Zbývá 1500 znaků

Prostor pro doplnění otázek, ke kterým jste nenašli odpověď.
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků