.

Panabo Land Transportation SWOT Analysis Survey

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
1

Unsa man imong ganahan sa sistema sa transportasyon diri sa Panabo?

2

Unsa nga klase sa transportasyon ang imong gisaligan ug ngano?

3

Aduna bay mga kalsada o rota nga maayo kaayo ang pagmentinar o epektibo?

4

Unsa man ang mga bentaha sa transportasyon diri sa Panabo kumpara sa mga silingang lugar?

5

Unsa nga mga problema sa transportasyon ang kanunay nimong masinati diri sa Panabo?

6

Asa nga mga lugar o rota ang kasagaran trapik ug ngano?

7

Aduna bay mga klase sa sakyanan o serbisyo nga sa imong hunahuna kuwang o dili kaayo maayo?

8

Unsa ka luwas sa imong tan-aw ang kasamtangang sistema sa transportasyon?

9

Unsa man ang hinungdan sa mga paglangan o dili kaayo epektibo sa imong adlaw-adlaw nga byahe?

10

Unsa nga mga kausaban ang imong gustong makita sa sistema sa transportasyon diri sa Panabo?

11

Aduna bay mga bag-ong teknolohiya o sistema nga makatabang sa pagpaayo sa transportasyon diri sa Panabo?

12

Sa imong hunahuna, kinahanglan ba og bag-ong mga rota o serbisyo sa transportasyon diri sa syudad?

13

Unsa man nga mga kausaban sa komunidad o ekonomiya nga makatabang sa pagpaayo sa transportasyon?

14

Unsa nga mga gawasnong butang (sama sa ekonomiya o kalikupan) nga makadaot sa sistema sa transportasyon diri sa Panabo?

15

Nakadungog ka ba ug mga bag-ong isyu nga mahimong problema sa transportasyon sa umaabot?

16

Aduna bay mga balaod o regulasyon nga imong tan-aw makapugong sa pagpalambo sa transportasyon?

17

Handa ba ang kasamtangang sistema sa transportasyon para sa mga kalamidad o uban pang emerhensya?

18

Unsa ka kontento sa mga opsyon sa pampublikong transportasyon diri sa Panabo?

19

Unsa imong hunahuna bahin sa epekto sa kalikupan sa sistema sa transportasyon diri sa Panabo?

20

Unsa nga mga ideya ang imong ikasugyot aron mabawasan ang trapik sa syudad?