.

Dostupnost sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra v mikroregionu Střední Polabí

Vážení pečující, 

jsem studentkou sociální práce na VOŠ Mills, s.r.o. Čelákovice a jako součást své absolventské práce se zabývám dostupností a využíváním podpory pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS) v mikroregionu Střední Polabí. Sama jsem matkou dětí s PAS a znám výzvy, které tato diagnóza přináší do každodenního života.

Cílem mého výzkumu je poskytnout reálný obraz o dostupnosti a kvalitě sociálních služeb pro osoby s PAS z pohledu jejich pečujících. Vaše zkušenosti a názory jsou pro mě velmi cenné a mohou přispět ke zlepšení služeb v našem regionu.

Prosím, věnujte několik minut svého času vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi budou anonymní a použity výhradně pro účely mého výzkumu.

Děkuji Vám za spolupráci a ochotu přispět k tomuto důležitému výzkumu.

S pozdravem,

Barbora Schejbalová Žáčková

Studentka sociální práce, VOŠ Mills Čelákovice

Zabezpečeno
1

Bydlíte v mikroregionu Střední Polabí v České republice?

Vyberte jednu odpověď
2

Pečujete o osobu s poruchou autistického spektra (PAS)?

Vyberte jednu odpověď
3

Jaký je věk osoby s PAS, o kterou pečujete?

Vyberte jednu odpověď
4

Jakou konkrétní poruchou autistického spektra trpí osoba, o kterou pečujete?

Vyberte jednu odpověď
5

Využili jste někdy sociální službu pro osobu s PAS?

Vyberte jednu odpověď
6

Pokud jste odpověděli “Ano" na předchozí otázku, jaké sociální služby jste využili?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Byli jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb?

Vyberte jednu odpověď
8

Pokud jste nebyli spokojeni, můžete uvést důvody?

9

Pokud jste nevyužili žádné sociální služby, můžete uvést důvod?

10

Existuje nějaká sociální služba, kterou byste rádi využili, ale není ve vašem regionu dostupná?

Vyberte jednu odpověď
11

Pokud jste odpověděli "Ano" na předchozí otázku, o jakou službu se jedná?

12

Existuje nějaká služba, kterou potřebujete, ale v současné době neexistuje?

Vyberte jednu odpověď
13

Pokud jste odpověděli "Ano" na předchozí otázku, co by mělo být náplní této služby?

14

Jak byste celkově hodnotili dostupnost sociálních služeb pro osoby s PAS ve vašem mikroregionu?

Vyberte jednu odpověď
15

Máte nějaké další připomínky nebo návrhy týkající se sociálních služeb pro osoby s PAS ve vašem regionu?