Vnímanie atraktívnosti zamestnanosti v cestovnom ruchu

Dobrý deň,


som študentkou 5. ročníka na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Rada by som Vás požiadala o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce.


Téma diplomovej práce je "Možnosti zvýšenia atraktívnosti zamestnanosti v cestovnom ruchu". Cieľom tohto prieskumu je zistiť ako zamestnanci ubytovacích a stravovacích zariadení vnímajú atraktívnosť zamestnania v cestovnom ruchu. 


Dotazník je určený pre ľudí zamestnaných v ubytovacích či stravovacích zariadeniach a je anonymný. Zozbierané odpovede budú použité výhradne na spacovanie diplomovej práce. 


Ďakujem 

Spustiť dotazník