.

Badanie języka niemieckiego w transporcie, spedycji i logistyce

Szanowny Panie / Szanowna Pani, proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety. 

Zabezpieczony
Studium przypadku język niemiecki w transporcie, spedycji i logistyce
1

Czy posługujesz się językiem niemieckim w pracy?

Proszę wybrać jedną odpowiedź.
2

Oceń swoją znajomość języka niemieckiego w skali od 1 do 10.

Wybierz liczbę gwiazdek odpowiadającą Twojemu poziomowi znajomości języka niemieckiego.
3

W jakim stopniu znajomość języka niemieckiego wpływa na Twoją pracę?

Proszę opisać w jaki sposób znajomość języka niemieckiego ma wpływ na wykonywane obowiązki.
4

Czy uczestniczyłeś w kursach języka niemieckiego w kontekście pracy w branży transportowej, spedycyjnej, logistycznej?

Proszę wybrać jedną odpowiedź.
5

Jakie trudności napotykasz w komunikacji w języku niemieckim?

Proszę opisać, jakie trudności napotykasz w komunikacji używając języka niemieckiego.
6

Czy korzystasz z tłumacza online podczas komunikacji w języku niemieckim?

Proszę wybrać jedną odpowiedź.
7

Jak ważna jest znajomość języka niemieckiego w Twoim obecnym stanowisku pracy?

Proszę ocenić stopień ważności znajomości języka niemieckiego w kontekście Twojej pracy.
8

Czy zdarza Ci się pisać i czytać teksty w języku niemieckim w pracy?

Proszę wybrać jedną odpowiedź.
9

Czy uważasz, że znajomość języka niemieckiego daje Ci przewagę na rynku pracy?

Proszę wybrać jedną odpowiedź.
10

Jakie języki obce (oprócz niemieckiego) znasz i w jakim stopniu?

Proszę opisać, jakie języki obce znasz i na jakim poziomie.
Studium przypadku język niemiecki w transporcie, spedycji i logistyce