Onderzoek Donkerbroek

Geachte Heer/Mevrouw 

Wij zijn studenten van de Hanzehogeschool Groningen en voeren deze enquête uit als onderdeel van ons buurtonderzoek. Met deze enquête willen we graag uw mening en feedback verzamelen over uw leefomgeving in donkerbroek. Uw deelname is van onschatbare waarde voor ons. Dank u wel voor uw deelname! 

Enquête starten