Adaptace žáka 1. třídy na školní prostředí

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,


   Jmenuji se Barbora Doubravová a jsem studentkou 5. ročníku na pedagogické fakultě. Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění mého dotazníku, který bude sloužit jako podklad k mé diplomové práci na téma „adaptace žáka 1.třídy na školní prostředí“. Dotazník se skládá ze tří částí:

A) Základní informace o učitelovi (strana 1) 

B) Co by mělo dítě zvládat na konci předškolního vzdělání- otázky týkající se vybraných kompetencí (k učení, řešení problému, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské) - jak se žáci v těchto vybraných kompetencí projevují na počátku školní docházky (strana 2-6)

C) Možné problémy v období adaptace a jejich řešení (strana 7)


   Cílem dotazníku je zjistit, jak vnímají adaptaci žáka v 1. třídě učitelé a rodiče. Na základě zjištění poté stanovit doporučení pro učitele a rodiče na podporu adaptace žáka v první třídě. 

 Dovoluji si Vás taktéž požádat, abyste odpovídali co nejupřímněji. Dotazník je anonymní, veškeré informace budou použité pouze u prezentování mé diplomové práce. Velmi Vám děkuji za Váš čas a spolupráci.


S pozdravem,

Barbora Doubravová, U1ST,5.ročník. 

Spustit dotazník teď