Záťaž a jej zvládanie u lekárov poskytujúcich ambulantnú starostlivosť a u lekárov pôsobiacich v nemocniciach

Dobrý deň, moje meno je Andrea Gahírová a som študentkou psychológie na UKF v Nitre. Témou našej diplomovej práce je Záťaž a jej zvládanie u lekárov poskytujúcich ambulantnú starostlivosť a u lekárov pôsobiacich v nemocniciach. Prosíme o vyplnenie metodík, participácia je anonymná. Prvý dotazník (stránka 1) je zameraný na skúmanie zdrojov záťaže. Druhý, Brief Cope dotazník (stránka 2), je zameraný na aplikáciu stratégií zvládania záťaže. Obe metodiky sú anonymné a výsledky použijem pre výskumné a publikačné metódy. Vždy vyberte len jednu odpoveď. Za vyplnenie dotazníkov vopred ďakujeme.

Spustiť dotazník