Powered by

Dotazník pro občany na území MAS Boleslavsko

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění Vašich názorů, potřeb a požadavků na spokojený život v obci či městě, ve kterém žijete.

Vaše obec je členem Místní akční skupiny (MAS) Boleslavsko, která vznikla a pracuje na principu partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Jejím hlavním cílem je podpora rozvoje regionu založeného na účasti místních komunit, včetně získávání finanční podpory z EU a z dalších zdrojů na rozvojové záměry na svém území. MAS Boleslavsko pokrývá území 16 obcí a měst (Bakov nad Jizerou, Bradlec, Březno, Dlouhá Lhota, Dobrovice, Dolní Stakory, Husí Lhota, Kolomuty, Kosmonosy, Nepřevázka, Obrubce, Obruby, Řepov, Sukorady, Vinařice, Židněves (více na www.mas-boleslavsko.cz). V současné době připravuje MAS dokument „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020“, který bude sloužit jako podklad pro další rozvoj regionu a podporu projektů s přínosem pro jeho rozvoj a je i podmínkou pro získání dotací na některé projekty a aktivity.

Abychom ve strategii mohli zohlednit i Vaše názory, potřebujeme znát Vaše postoje a získat od Vás informace, které pak budou v připravované strategii promítnuty.

Získané informace budou dále využity i pro vypracování plánu rozvoje Vaší obce či města. Všechna data získaná vyplněním dotazníků slouží výhradně pro potřeby MAS Boleslavsko. Za každou osobu vyplňte prosím pouze jeden dotazník!

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání.

Mgr. Jana Štěpánová, ředitelka MAS Boleslavsko

ve spolupráci se starosty obcí MAS Boleslavsko

---------------

Pokyny k vyplnění dotazníku:

Dotazník vyplníte zcela jednoduše v elektronické podobě. V případě problémů s tímto způsobem vyplnění si ho také můžete stáhnout na www.mas-boleslavsko.czve formátu PDF, vytisknout a předat vyplněný na Váš obecní úřad, případně vyplněný a naskenovaný zaslat na e-mail: info@mas.boleslavsko.cz.

Dotazník je možné získat a vyplnit také v tištěné formě.

Dotazníky jsou k dispozici na následujících sběrných místech, kde je možno také vyplněný dotazník odevzdat:

Bakov nad Jizerou (podatelna městského úřadu, městská knihovna) Dobrovice (Informační centrum, městská knihovna) Kosmonosy (podatelna městského úřadu, knihovna) Obecní úřady všech obcí na území MAS Boleslavsko

Tento dotazník je anonymní.

Termín pro vyplnění (odevzdání) dotazníku: do 30. září 2015.

Spustit dotazník