Ile wiesz o swoim dziecku odnośnie wyświetlanych mu treści w aplikacji TikTok?

Szanowny Panie / Szanowna Pani,

Prosimy o poświęcenie kilku minut

na wypełnienie poniższej anonimowej ankiety.

Ankieta kierowana jest do rodziców/prawnych opiekunów, wychowujących dzieci w okresie szkolnym i w okresie dojrzewania.

Rozpocznij ankietę teraz