.

Enquête over inwerken van nieuwe collega's in Nederlandse instellingen

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe wordt de inwerkperiode beoordeeld door stagiaires/leerlingen?

Selecteer het meest passende antwoord.
2

Hoe tevreden bent u over de inwerktijd als nieuwe medewerker?

Geef uw tevredenheid weer op een schaal van 1 tot 10.
3

Wat zijn volgens u verbeterpunten in het inwerkproces?

Geef uw antwoord in het tekstvak hieronder.
4

Bent u als stagiair/leerling voldoende voorgelicht over de bedrijfscultuur?

Geef uw mening in het tekstvak.
5

Krijgt u als nieuwe medewerker voldoende ondersteuning tijdens de inwerkperiode?

Selecteer het meest passende antwoord.
6

Hoe ervaart u de mate van integratie in het team tijdens de inwerkperiode als stagiair/leerling?

Geef uw mening op een schaal van 1 tot 5.
7

Hoeveel dagen duurt de inwerkperiode volgens u ideaal gezien?

Geef uw antwoord in het tekstvak.
8

Heeft u als nieuwe medewerker voldoende kennisopbouw gekregen tijdens de inwerktijd?

Selecteer het meest passende antwoord.
9

Hoe zou u de inwerkperiode voor nieuwe medewerkers kunnen verbeteren?

Geef uw antwoord in het tekstvak.
10

Wat zijn belangrijke aspecten die niet mogen ontbreken in de inwerkperiode?

Geef uw antwoord in het tekstvak.