.

Problémy při tvorbě ŠVP

Milé kolegyně, milí kolegové,

velmi vám všem děkuji za čas, který věnujete vyplnění dotazníku, který bude součástí mé závěrečné práce studia koordinátora ŠVP.

Zabezpečeno
Otázka č. 1
1

Jsem ...

Vyberte jednu odpověď
Otázka č. 1
2

Podílel(a) jste se během své praxe na tvorbě ŠVP?

Vyberte jednu odpověď
Otázka č. 1
3

Za hlavní problémy při tvorbě ŠVP považuji …?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
Otázka č. 1
4

Je pro Vás terminologie používaná v ŠVP srozumitelná?

Vyberte jednu odpověď