.

Sommerhockey 2024


Kjære foreldre og spillere,

Takk for at dere deltok på sommerhockeyen vår. Vi ønsker å høre deres erfaringer og tilbakemeldinger for å kunne forbedre fremtidige sommerhockeyer . Vennligst ta noen minutter sammen med deltageren, å svare på spørsmålene nedenfor. Denne undersøkelsen er anonym.


Sikret
Tilbakemelding på Sommerhockeyen ved NES IK 2024
1

Hvordan vil du vurdere den generelle opplevelsen av sommerhockeyen?

Velg ett svar
2

Fikk dere den informasjonen dere trengte om sommerhockeyen?

Velg ett svar
3

Hvordan vil du vurdere prisen for sommerhockeyen i forhold til hva dere fikk?

Velg ett svar
4

Vil du vurdere å delta på NES IKs sommerhockey igjen?

Velg ett svar
5

Hvis Nei i spm 4

Forklar hvorfor du svarte Nei
6

Hvordan følte du/barnet seg mottatt av trenere og andre frivillige under Sommerhockeyen?

7

Hvordan følte du/barnet seg mottatt av andre deltagere av Sommerhockeyen?

8

Hvordan var kvaliteten på istreningen som ble gitt under sommerhockeyen?

Velg ett svar
9

Hvordan var kvaliteten på barmarkstreningen under sommerhockeyen

Velg ett svar
10

Hvilke treningsaktiviteter synes du var mest nyttige? (velg de tre viktigste)

Velg tre svar
11

Var dere fornøyd med internat-tilbudet (overnatting)?

Velg ett svar
12

Hva kunne ha vært bedre?

13

Hvordan vil du vurdere kvaliteten på maten som ble servert under sommerhockeyen?

Velg ett svar
14

Eventuelle andre kommentarer eller tilbakemeldinger vedr internatet for sommerhockeyen 2024

15

Eventuelle andre kommentarer eller tilbakemeldinger vedr sommerhockeyen 2024

16

Eventuelle andre kommentarer eller tilbakemeldinger vedr is og barmarkstrening for sommerhockeyen 2024