Terén 05C/2023

Dobré skoré ráno,


pred odchodom na dnešný terén, prosím odpovedzte na nasledovné otázky.

Ďakujeme!

pokračovať