Atraktívne a menej atraktívne vodné bezstavovce

Ahoj,


venuj prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

V dotazníku máš možnosť odpovedať na otázky a vyjadriť svoj vlastný názor zo sveta vodných bezstavovcov.

Poznáš nejaké vodné bezstavovce? Ak nie, tak ich už o malú chvíľu spoznáš. Pozorne si prečítaj otázky a odpovedz na ne kliknutím na dané políčko alebo odpoveď napíš.

Prajem ti veľa zábavy! 

Spustiť dotazník