Dotazník pre analýzu a nastavenie marketingovej komunikácie

Vážení respondenti,


moje meno je Katarína Vaštíková a som študentkou 5. ročníka odboru digitálny manažment a online marketing na Fakulte managementu Univerzity Komenského. 


Touto cestou by som Vás chcela poprosiť o vyplnenie dotazníka k diplomovej práci zameranej na analýzu a nastavenie marketingovej komunikácie Fakulty managementu na sociálnych sieťach. Dotazník je anonymný a slúži výhradne pre potreby mojej diplomovej práce. Cieľovou skupinou sú iba študenti Fakulty managementu a jeho vyplnenie Vám zaberie iba niekoľko minút.


Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za každé vyplnenie tohto dotazníka, ktorý mi pomôže pri vypracovaní praktickej časti mojej práce.


Katarína

Spustiť dotazník