.

Jména pro dítě

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jméno pro kluka

Maximálně 3 povolené odpovědi
2

Jméno pro holku

Maximálně 4 povolené odpovědi