Přidružené poruchy u pacientů s Tarlovovou cystou

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který se zaměřuje na další poruchy u pacientů s Tarlovovou cystou (a především na některé vrozené poruchy pojivové tkáně). Dotazník má 23 otázek a obsahuje testy hypermobility - hypermobilita je zvýšený pohybový rozsah kloubu.

Je naprosto anonymní, tudíž se nemusíte bát, že by vaše odpovědi mohly být spojeny s vaší osobou (survio přiřazuje k jednotlivým vyplněním číslo: pod označením #1 se bude nacházet první člověk, co dotazník vyplní - a tak dále).

Prosím, nepřeskakujte přeskočitelné otázky, které se vás týkají a snažte se neodpovídat "nevím", aby se z výsledků dalo vyčíst co nejvíce informací.

Prosím, nevyplňujte dotazník vícekrát. Pokud se přece jen stane, že dotazník omylem vyplníte vícekrát, kontaktujte nás s touto informací na tarlovovacysta@seznam.cz a napište nám přibližné časy vyplnění.

Děkujeme,

Spolek Tarlovova cysta

Spustit dotazník