Povedomie a postoj k párovej terapii

Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie nasledovného dotazníka, ktorý sa zaoberá povedomím a postojmi k párovej terapii. Dotazník je anonymný a údaje z neho sa využijú jedine na výskumné účely v rámci predmetu Psychológia rodiny. Vypĺňanie dotazníka Vám zaberie maximálne 5 minút. Ďakujem za Váš čas a ochotu! 

Spustit dotazník teď