.

Feedback over ons product

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe zou u het product in het algemeen beoordelen?

Kies één antwoord
2

Wat vindt u het beste aan ons product?

3

Wat vindt u minder goed aan ons product?

4

Zijn er specifieke functies of aspecten van het product die u graag verbeterd zou zien?

5

Waren er problemen of moeilijkheden bij het gebruik van ons product

Kies één antwoord
6

Zo ja, kunt u dan de problemen of moeilijkheden beschrijven die u bent tegengekomen?

bij nee 'x' invullen
7

Heeft u suggesties voor nieuwe functies die u graag in toekomstige versies van het product zou zien?

8

Hoe waarschijnlijk is het dat u dit product zou aanbevelen aan anderen?

Kies één antwoord
9

Heeft u verder nog opmerkingen of suggesties die u met ons wilt delen?