Badanie losów absolwentów szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Drodzy Absolwenci!

W trosce o dobro następnych pokoleń młodzieży opuszczającej mury Naszej Szkoły, Dyrekcja i nauczyciele pragną podnosić jakość swojej pracy. Ankieta pomoże nam bliżej poznać i lepiej zrozumieć związki zachodzące między treściami programów kształcenia, procesem nauczania, efektami kształcenia oraz przebiegiem i rezultatami karier zawodowych absolwentów.W tym celu odwołujemy się do Waszych doświadczeń i prosimy o udzielenie kilku cennych dla nas informacji, które chcemy wykorzystać do dalszej naszej pracy. Ankieta jest w całości anonimowa.