Vplyv módnych blogov na nákupný rozhodovací proces vybranej cieľovej skupiny

Milé dámy, slečny a v neposlednom rade čitateľky módnych blogov,

rada by som vás poprosila o vyplnenie nasledujúceho dotazníku (nezaberie vám to viac ako 5 minút), ktorý sa zameriava na rozbor vplyvu módnych blogov na nákupné rozhodovanie cieľovej skupiny žien od 18 – 30 rokov. Pokiaľ nie je uvedené inak, zvoľte pri odpovediach vždy iba jednu možnosť, ktorá najbližšie odpovedá vašej situácii. Dotazník je anonymný a výsledky budú použité iba pre účely seminárnej práce a jej verejnej obhajoby pred odbornou komisiou.

Ďakujem vám za odpoveď,

s pozdravom,

Rebeka Šuchterová

Spustit dotazník