Vplyv módnych blogov na nákupný rozhodovací proces vybranej cieľovej skupiny

Milé dámy, slečny a v neposlednom rade čitateľky módnych blogov,

rada by som vás poprosila o vyplnenie nasledujúceho dotazníku (nezaberie vám to viac ako 5 minút), ktorý sa zameriava na rozbor vplyvu módnych blogov na nákupné rozhodovanie cieľovej skupiny žien od 18 – 30 rokov. Pokiaľ nie je uvedené inak, zvoľte pri odpovediach vždy iba jednu možnosť, ktorá najbližšie odpovedá vašej situácii. Dotazník je anonymný a výsledky budú použité iba pre účely seminárnej práce a jej verejnej obhajoby pred odbornou komisiou.

Ďakujem vám za odpoveď,

s pozdravom,

Rebeka Šuchterová

Vek
Povinná odpověď

Kde obvykle na webe hľadáte módnu inšpiráciu? (možno zvoliť viac odpovedí)
Povinná odpověď

Ako sú podľa vás v poskytovaní informácií dôveryhodné nasledujúce zdroje (ohodnoťte ako v škole 1 - veľmi dôveryhodné, 2 – dôveryhodné, 3 – priemerne dôveryhodné, 4 – skôr nedôveryhodné, 5 - nedôveryhodné):
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
Facebook
Blogy
Web značky
Diskusné fóra

Sledujete módne blogy?
Povinná odpověď

Koľko času denne strávite sledovaním módnych blogov?
Povinná odpověď

Koľko blogeriek sledujete v náväznosti na vašu odpoveď v predchádzajúcej otázke?
Povinná odpověď

Aké fashion blogy sledujete? (možno zvoliť viac odpovedí)
Povinná odpověď

Sledujete blogerov aj na jeho sociálnych sieťach?
Povinná odpověď

Ak bola vaša odpoveď v predchádzajúcej otázke kladná, pokračujte, ak záporná, túto otázku vynechajte. Cez ktoré sociálne siete sledujete blogerov najčastejšie? (možno zvoliť viac odpovedí)

Prečo sledujete fashion blogy? (možno zvoliť viac odpovedí)
Povinná odpověď

Zapájate sa do diskusií / píšete komentáre pod príspevky blogerov?
Povinná odpověď

Ak bola vaša odpoveď v predchádzajúcej otázke kladná, pokračujte, ak záporná, túto otázku vynechajte. Kde obvykle prispievate komentárom?

Akým spôsobom najčastejšie nakupujete?
Povinná odpověď

Kúpili ste si niekedy kúsok, či už v kamennom obchode alebo cez internet, ktorý ste videli na módnej blogerke/blogerovi?
Povinná odpověď

Objednali ste si niekedy kúsok cez internet / z e-shopu, ktorý propagovala módna blogerka/bloger?
Povinná odpověď

Ak bola vaša odpoveď v predchádzajúcej otázke kladná, pokračujte, ak záporná, túto otázku vynechajte. O aký e-shop sa jednalo? (možno zvoliť viac odpovedí)

Odpovedzte iba, ak ste na otázku č. 15 odpovedali kladne. Boli ste s nákupom cez e-shop, ktorý odporučila blogerka/blogeri spokojná?

Odpovedzte iba v prípade, že ste odpovedali kladne. Z akého dôvodu ste boli spokojná? (možno zvoliť viac odpovedí)

Odpovedzte iba v prípade, že ste odpovedali záporne. Z akého dôvodu ste boli nespokojná? (možno zvoliť viac odpovedí)

Je pre vás dôveryhodnejšie, ak jeden e-shop / produkt propaguje v istom časovom horizonte viac blogerov naraz?
Povinná odpověď

Aký má na vás vplyv hromadná spolupráca značky s blogermi? (možno zvoliť viac odpovedí)
Povinná odpověď

Využívate promo/zľavové kódy, ktoré ponúkajú blogeri pre svojich čitateľov na nákup v e-shope, ktorý propagujú?
Povinná odpověď

Aké atribúty pre vás zohrávajú veľkú rolu pri sledovaní fashion blogu? (ohodnoťte ako v škole 1 – veľmi dôležité / 2 - skôr dôležité / 3 - nemám vyhranený názor / 4 - skôr mi na tom nezáleží / 5 – nie je to pre mňa dôležité)
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
Design / vizuál blogu
Fotografie
Text / článok
Aktuálnosť príspevkov
Pravidelnosť príspevkov
Osobnosť blogera
Štýl blogera
Značky, ktoré bloger nosí a propaguje
Interakcia blogera s čitateľmi

Ktoré české a slovenské fashion blogy pravidelne sledujete? (napíšte aspoň jeden)

Zbývá 250 znaků