Onderzoek Pre- en Onboarding

Welkom bij dit enquêteformulier.


Ik ben Mette Smit, een vierdejaarsstudent Human Resource Management aan de Hogeschool Windesheim.


Op dit moment ben ik druk bezig met mijn afstudeeronderzoek met als hoofdvraag:

‘Hoe kan er een geïntegreerd pre- en onboardingsprogramma worden ontwikkeld om zo medewerker effectief in te werken?’.

Tijdens het onderzoek op dit thema wil ik vergelijkingen maken met de benchmark en daar kan ik uw hulp erg bij gebruiken. 

De enquête zal ongeveer 10 minuten duren. Enquête starten