Kwestionariusz ankiety

Szanowni Państwo,

Nazywam się Bieńkowska Marta i jestem studentką Administracji II stopnia w

Akademii Łomżyńskiej. Wyniki badań, w których będą Państwo

uczestniczyć zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. Tematem badania jest ,, Ocena systemu obiegu dokumentacji oraz zasady jej archiwizacji i brakowania na przykładzie Urzędu Gminy Radziłów''.

Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Uzyskane informacje

posłużą wyłącznie do celów naukowych oraz zostaną wykorzystane z zachowaniem pełnej

poufności, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 o Ochronie

Danych Osobowych. Na każdym etapie istnieje możliwość odstąpienia od udzielenia

odpowiedzi.

Serdecznie dziękuję za udział w badaniu

Rozpocznij ankietę teraz