Odměňování a motivace zaměstnanců v podniku

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník bude sloužit k vytvoření bakalářské práci o odměňování a motivaci zaměstnanců.

Vysoká škola Báňská Ostrava - Ekonomická fakulta 

Spustit dotazník teď