Vplyv pandémie na sociálneho pracovníka v zariadení pre seniorov

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník