.

Dotazník o kavárně v centru Prahy

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Dotazník na kavárnu v Praze
1

Jaké je vaše pohlaví?

Vyberte odpověď, která nejlépe odpovídá vaší situaci.
2

Kolik Vám je let?

Ohodnoťte svůj věk na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená nejméně a 10 nejvíce.
3

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Vyberte možnost, která nejlépe odpovídá vašemu vzdělání.
4

Do jaké příjmové skupiny patříte?

Vyberte možnost, která nejlépe odpovídá vaší příjmové situaci.
5

Kde bydlíte?

Uveďte, ve kterém městě nebo oblasti žijete.
6

O čem je tento dotazník?

Uveďte, o jaký subjekt se v dotazníku jedná.
7

S jakým oslovením se na Vás můžeme obracet?

Uveďte, jak preferujete být osloveni (např. pan/paní, kamaráde apod.).
8

Jak dlouho trvá vyplnění tohoto dotazníku?

Ohodnoťte následně délku vyplnění dotazníku na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená nejméně a 10 nejvíce.
9

Ujištěte se, že Vaše odpovědi zůstanou anonymní.

Potvrďte, že vaše odpovědi budou zpracovány anonymně.
10

Jak byste ohodnotili kavárnu podle systému NPS (Net Promoter Score)?

Ohodnoťte kavárnu na stupnici od 0 do 10, kde 0 je nejméně pravděpodobné a 10 nejvíce pravděpodobné, že byste ji doporučili.
11

Jak jste spokojeni s personálem kavárny?

Ohodnoťte spokojenost s personálem na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená nejméně a 10 nejvíce spokojeni.
12

Jak jste spokojeni s nabídkou kavárny?

Ohodnoťte spokojenost s nabídkou na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená nejméně a 10 nejvíce spokojeni.
13

Jak jste spokojeni s prostředím kavárny?

Ohodnoťte spokojenost s prostředím kavárny na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamení nejméně a 10 nejvíce spokojeni.
14

Jaké jsou vaše hlavní plusy a mínusy ohledně kavárny?

Uveďte hlavní plusy a mínusy, které jste zažili během návštěvy kavárny.
15

Jak celkově hodnotíte kavárnu v centru Prahy?

Napište krátké hodnocení týkající se vaší zkušenosti s kavárnou v centru Prahy.