Powered by

Práce asistentů s žáky s odlišným mateřským jazykem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

asistentky a asistenti, 

cílem následujícího dotazníku je zmapovat praxi asistentů, kteří ve školách v ČR pracují s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ), zjistit, které činnosti jsou v praxi těchto asistentů významné, a poskytnout státním i nestátním institucím podklady pro další rozvoj práce těchto asistentů.

Dotazník má 22 jednoduchých otázek a jeho vyplnění by Vám mohlo zabrat přibližně 15 minut. Dotazník je určený všem asistentům (tj. asistentům pedagoga, školním asistentům i dvojjazyčným asistentům), kteří ve školách pracují s žáky s odlišným mateřským jazykem. 

Dotazník vznikl ve spolupráci obecně prospěšné společnosti Nová škola a obecně prospěšné společnosti Meta - dvou organizací, které se podpoře asistentů věnují už více než 15 let. Vyplněním dotazníku i Vy pomůžete k tomu, aby byla pozice asistentů ve školách do budoucna správně nastavena a využívána.

Předem děkujeme za vyplnění dotazníku a přejeme hodně úspěchů ve Vaší praxi!

Nová škola, o.p.s. & Meta, o.p.s. 

 

Spustit dotazník teď