Trestná činnost s rasovým a národnostním podtextem

Dobrý den,


jsem studentkou třetího ročníku bakalářského studia. Studuji Bezpečnostní management v oboru kriminalistika a kriminologie na vysoké škole Ambis v Praze. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku. Dotazník je určen pro všechny věkové kategorie. 


Cílem dotazníku je zjistit, zda se v Jihočeském kraji stupňují rasistické a xenofobní útoky v porovnání s rokem 2022. V jaké formě nejčastěji probíhají rasistické a xenofobní útoky vůči menšinám a posoudit, zda se jedinci jiné národnosti a rasy subjektivně cítí v Jihočeském kraji bezpečně. 


Dotazník se skládá z 19 otázek, přibližně na 5-10 minut. Vše je zcela anonymní a dobrovolné. Získané údaje budou využity jen pro bakalářkou práci. Obracím se na Vás s prosbou, abyste brali odpovědi upřímně a svědomitě. 


Moc vám děkuji za Váš čas, účast a nápomoc při vypracování bakalářské práce. 
Spustit dotazník teď