Kwestionariusz ankiety do badania rodziny jako środowiska wychowawczego

Jestem studentką Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu. Niniejszy kwestionariusz posłuży mi do zbierania materiałów do mojej pracy magisterskiej. Składa się on z kilku części. Każde pytanie jest opatrzone odpowiedziami do wyboru. Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź lub wpisać własną opinię w wybranym miejscu.

Dziękuję bardzo za wypełnienie kwestionariusza. Agnieszka Jemiołek 

Rozpocznij ankietę teraz