Anonymný dotazník k bakalárskej práci o vzťahu adolescentov k moderným technológiám

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Tento dotazník je súčasťou bakalárskej práce, ktorá sa zaoberá vzťahom adolescentov k moderným technológiám. Vaša účasť je pre mňa veľmi dôležitá, pretože mi poskytne cenné informácie a pohľady na túto tému.

Spustiť dotazník